Riscki

Wie kan aansprakelijk worden gesteld bij een ongeval op school?


Bij sommige schoolongevallen rijst de vraag of iemand aansprakelijk kan worden gesteld en dus de verplichting heeft om de veroorzaakte schade te vergoeden.

De onderwijsinstelling, de leerlingen en de ouders zijn partijen die in de praktijk vaak aansprakelijk worden gesteld bij een schoolongeval.

Ook leerkrachten stellen zich nogal eens de vraag of zij aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer een leerling die onder hun toezicht staat, schade lijdt bij een ongeval op school.

Soms kunnen ook andere partijen als aansprakelijke betrokken zijn bij een schoolongeval. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers die een uitstap begeleiden.

De regels voor deze burgerlijke aansprakelijkheid worden hier toegelicht. In het deel over de schoolpolis, meer bepaald het luik over de aansprakelijkheidsverzekering van die polis, leest u meer over de mate waarin het aansprakelijkheidsrisico door de schoolverzekering wordt opgevangen.