Riscki

Riscki op school


Groei in risicocompetentie : een taak voor de opvoeder

Kinderen zijn goed instaat om fysieke en sociale risico’s rond hen te beoordelen (Gleave 2008) (1). Dat gaat in tegen de gangbare manier van denken waarin kinderen onrijp en hulpbehoevend zijn en bijgevolg afhankelijk.  Risico in spel toestaan schept leerkansen! The Play Safety Forum (2002) (2) maakt een verschil tussen aanvaardbare en niet aanvaardbare risico’s voor kinderen. Aanvaardbare risico’s geven winst en worden door het kind zelf als risico gezien. Niet aanvaardbare risico’s zijn risico’s die kinderen nog niet kunnen inschatten. De kerntaak voor een opvoeder is dan ook onaanvaardbare risico’s aanvaardbaar maken door ze zo aan te bieden dat kinderen ermee leren omgaan.  Deze kerntaak kan gerealiseerd worden door een weloverwogen aanbod en gepaste begeleidingsstrategieën.

Bronnen :

(1) Play Safety Forum, Managing risk in play provision. London : National Children’s Bureau, 2002.        
(2) Gleave, Risk and play, London : Play England, 2008.

rolplankjes kleuters