Riscki

Brochure 'Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering'


De brochure 'Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering' geeft duiding bij de aansprakelijkheids- en verzekeringsaspecten van schoolongevallen in het algemeen en beantwoordt ook Riscki-gerelateerde vragen en bezorgdheden. De theorie wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden.

De brochure is in eerste instantie bedoeld voor personen betrokken bij de organisatie en inrichting van het basisonderwijs.

De tekst is het resultaat van een uitgebreid literatuur- en rechtspraakonderzoek. De bevindingen zijn gebaseerd op een grondige polisanalyse en -vergelijking en werden voorgelegd aan experten uit de onderwijs- en verzekeringswereld.