Riscki

Riscki-onderzoek


Het riscki onderzoek gaat op een wetenschappelijk onderbouwde wijze na hoe je op school met jonge kinderen kan werken aan risicocompetentie.  Daarvoor moet men weten hoe je risicocompetent gedrag van kinderen in beeld brengt.  Er is een pedagogisch verantwoorde avontuurlijk speel- en leeromgeving nodig en leerkrachten moeten kunnen steunen op een transparant veiligheidsbeleid en zich maatschappelijk, deontologisch en juridisch gedragen weten.  Het onderzoek stelt vier doelen voorop
rolplankjes
  1. We willen voor de leeftijdsgroep 3 tot 8 jarigen nagaan hoe risicocompetentie zich manifesteert in het gedrag van kinderen. 
  2. Daarnaast willen we onderzoeken op welke manier risicocompetentie van kinderen kan toenemen door opzetten van gerichte activiteiten in diverse contexten en door sensibilisering en versterken van pedagogische en didactisch competenties van leerkrachten en scholen
  3. Leerkrachten en directies moeten de aansprakelijkheidsaspecten verbonden aan hun school en of onderwijsopdracht kunnen doorgronden
  4. Via het aanbieden van een transparant evaluatieinstrument willen we scholen ondersteunen in hun zorg voor een degelijke schoolverzekering (zowel ongevallen- als aansprakelijkheidsverzekering).

Dit onderzoek werd multidiciplinair opgezet.  Het departement lerarenopleiding en het departement economisch hoger onderwijs van de KHLeuven werkten samen met de KU Leuven en Vigez en brachten elk hun netwerk van partners in.  De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport LINK.