Riscki

Het educatieve doel van avontuurlijke activiteiten op school


De rol van de preventieadviseur bestaat erin de school bij te staan en te adviseren inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet. Dit komt erop neer dat het zijn taak is om risico's te vermijden en zijn doel is om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen plaatsvinden op school.

Toch pleiten wij voor het toestaan van verantwoorde risico's in het teken van de ontwikkeling van de risicocompetentie van onze kinderen.

Risico nemen helpt kinderen om te leren gezond te blijven en voor zichzelf te zorgen. Het verbetert hun weerbaarheid en stelt kinderen in staat om te ontwikkelen en te leren. Het be├»nvloedt zelf-perceptie en eigenwaarde en het voorziet opwinding en vermaak.  (1Eichsteller).Door kinderen kansen te geven om hun eigen risico te beheren in een gecontrolleerde omgeving kunnen ze belangrijke, wezenlijke vaardigheden aanleren die nodig zijn voor volwassenheid en de ervaring opdoen die nodig is om te gaan met onvoorspelbare aard van de wereld. Indien we kinderen deze mogelijkheid ontzeggen kan dit resulteren in een samenleving met risico-afkerige burgers die niet in staat zijn om om te gaan met dagelijkse situaties of dat kinderen gevaarlijke locaties zoeken om hun risiconemend gedrag uit te voeren (2)Gill 2007).