Riscki

PUBLICATIES


VANDERSPIKKEN, A., "Preventie van schoolongevallen door meer risicocompetentie. Enkele overwegingen vanuit aansprakelijkheids- en verzekeringsoogpunt.", in VAN SCHOUBROECK, C., DEVROE, W., GEENS, K. en STUYCK, J. (eds.), Liber Amicorum Herman Cousy. Over grenzen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2012, p. 751-763.

Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering! De sleutel tot het beter begrijpen en beheren van de schoolverzekering., Brochure uitgewerkt in het kader van het RISCKI-project (KHLeuven), 2013, 58p.

LEYSSEN, A, SMETS, L, VANDERSPIKKEN, A, BERTRANDS, E, "Dat s kicken, man! Kinderen leren omgaan met risico" in Kleuters en ik, CEGO : Leuven, 29 : 3, 2012-2013, p. 2 - 6.

VANDERSPIKKEN, A., Riscki-project van KHLeuven. Vaardig leren omgaan met gevaar, levert duidelijk voordelen op, De Verzekeringswereld, juni 2014, 30-34.

Bertrands, E., Leyssen, L., Smets, L., Vanderspikken, A., De Graef, P., & Lavrysen, A. (2014). “ Riscki ”: Het stimuleren van risicocompetentie bij jonge kinderen. Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg, 36(5), 111–115.

Ann Lavrysen, Els Bertrands, Leene Leyssen, Lieve Smets, Anja Vanderspikken & Peter De Graef. (2017). Risky-play at school. Facilitating risk perception and competence in young children. European Early Childhood Education Research Journal. 25 (1) pp 89-105

POWERPOINTS


Hieronder vindt u een aantal powerpointpresentaties ter ondersteuning van een aantal informatiesessies die tijdens het onderzoek gegeven werden.

EINDRAPPORT


Hieronder vindt u het eindrapport van het riscki-onderzoek :