Riscki

Communicatie met ouders

Onderzoek toont aan dat de meeste ouders aanvaarden dat hun kinderen risicocompetenties worden bijgebracht op school via uitdagende activiteiten. Evengoed toont onderzoek echter aan dat de perceptie van de onveiligheid bij dergelijke activiteiten bij ouders vaak heel wat hoger ligt dan het reële risico.

Het werken rond risicocompetentie op school zal dus veel meer slaagkansen hebben als ook de ouders hierin betrokken worden. Bovendien hebben dezelfde boodschappen thuis en op school een groter effect op het gedrag van de kinderen. Hetgeen trouwens geldt voor het hele gezondheidsbeleid, zie hieromtrent: Meewerken aan het gezondheidsbeleid op school.Zorg in de eerste plaats voor een goede doorstroming van informatie rond de schoolvisie en –werking over risicocompetentie naar de ouders. Verantwoord de gemaakte keuzes van de school. In deze communicatie benadruk je best dat het ontdekken van reële grenzen van belang is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen (bv.: als school werken we soms met gevaarlijke materialen of werktuigen, omdat dit ervoor zorgt dat kinderen daarmee leren omgaan). Leg evengoed de klemtoon dat dit gebeurt in een gecontroleerde omgeving (zowel wat betreft toezicht als inrichting).

Het is essentieel dat je als school eerst zelf een duidelijke visie  inneemt over risicocompetentie vooraleer je het gesprek met de ouders hierover aangaat. Ouders die overtuigd zijn van het nut van een kwaliteitsvol risicobeleid op school zullen hun kinderen ook van thuis uit motiveren.

Tips:
  • Bepaal de kanalen om over risicocompetentie (veiligheid) te communiceren naar de ouders (bv. website, schoolkrant, elektronisch platform, …). Bereik je alle ouders?
  • Kijk of er op school reeds overlegstructuren aanwezig zijn waarvan ouders deel uitmaken (bv. schoolraad, ouderraad of oudervereniging). Maak hiervan gebruik om de visie op risicocompetentie toe te lichten en vraag hen feedback. Geef hen inspraak en ruimte voor discussie.
  • Houd rekening met de wensen en verwachtingen van de ouders.
  • Bedenk vooraf hoe je zal omgaan met mogelijke weerstanden van ouders.

Een leuke manier om ouders te informeren is via een oudercafé. Ouders lopen vrijblijvend langs bij verschillende standjes die informatie geven over risicocompetenties. Een standje kan informatie geven over de activiteiten, een ander standje kan informatie geven over de verzekering, nog een ander over de voordelen voor de ontwikkeling van de kinderen.

Reflectievragen:
  • Communiceren wij over onze werking rond risicocompetentie (veiligheid) naar de ouders?
  • Hebben ouders inspraak in het veiligheids-/gezondheidsbeleid?
  • Werken de ouders mee aan acties rond veiligheid op school?
  • Zijn de ouders tevreden over het veiligheidsbeleid op school?