Riscki

PREVENTIEADVISEUR


In dit onderdeel vindt u informatie over het spanningsveld tussen de taak van de preventieadviseur en de meerwaarde van de activiteiten waarin kinderen verantwoorde risico's mogen nemen = educatief doel

We geven ook tips over hoe preventieadviseurs en leerkrachten hierin kunnen samenwerken = preventieadviseur en leerkrachten