Riscki

Onderzoek aansprakelijkheid en verzekeringen


Werken aan risicocompetentie vergt dat leerkrachten en directies verantwoordelijkheid kunnen nemen vanuit een zich maatschappelijk, deontologisch en juridisch gedragen weten. Daarom werden volgende onderzoeksvragen in het kader van het Riscki-project onderzocht.

  1. Welke aansprakelijkheidsvraagstukken doen zich voor bij het werken met 3-8 jarigen in schoolverband?
  2. Welk aanbod van ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen is beschikbaar en wat zijn daarin de aandachtspunten?

Gedurende de drie onderzoeksjaren werd de actuele stand van de rechtspraak en rechtsleer over de aansprakelijkheid naar aanleiding van een schoolongeval of een ongeval op de schoolweg gevolgd en bestudeerd.

Een representatief staal van polissen voor onderwijsinstellingen (aansprakelijkheids-, ongevallen- en rechtsbijstandverzekeringen) werd geanalyseerd en aan een grondige polisvergelijking onderworpen. De resultaten van deze polisstudie, studie van de vakliteratuur en schadedossiers en besprekingen met experten uit het werkveld voedden het verdere onderzoek naar aandachtspunten bestemd voor wie betrokken is bij het sluiten of uitvoeren van de schoolpolis.

Bij het onderzoek naar beide onderzoeksvragen werden de studenten van de afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen van ECHO (departerment Economisch Hoger Onderwijs) nauw betrokken. Zij verzamelden polisvoorwaarden, werkten mee aan opdrachten rond polisanalyse en -vergelijking. Via diepte-interviews van leerkrachten uit het basisonderwijs peilden zij naar de perceptie van leerkrachten over hun eigen burgerlijke aansprakelijkheid en naar de nood aan informatie daarover. Verder hebben enkele degelijke eindwerken (studenten Financie- en Verzekeringswezen en Rechtspraktijk ECHO) bijgedragen in het welslagen van het onderzoek.

Tijdens het onderzoeks- en ontwikkelwerk werden experten uit het werkveld regelmatig geconsulteerd. Hun gewaardeerde feedback werd in het eindresultaat ge├»ntegreerd.

De eerste onderzoeksfase resulteerde o.m. in een publicatie: VANDERSPIKKEN, A., "Preventie van schoolongevallen door meer risicocompetentie. Enkele overwegingen vanuit aansprakelijkheids- en verzekeringsoogpunt.", in VAN SCHOUBROECK, C., DEVROE, W., GEENS, K. en STUYCK, J. (eds.), Liber Amicorum Herman Cousy. Over grenzen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2012, p. 751-763.

De brochure 'Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering' biedt een grondige, uitgebreide en overzichtelijke toelichting van zowel de aansprakelijkheidsvraagstukken als de verzekeringsaspecten in verband de risico's verbonden met het schoolleven in het algemeen en met de activiteiten uit het Riscki-project in het bijzonder.

Dit instrument laat iedereen die betrokken is bij de organisatie van het basisonderwijs toe een inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid, verzekeringsbehoeften en -oplossingen. Veel aandacht werd besteed aan het illustreren met voorbeelden en het signaleren van aandachtspunten.

Naast de brochure werden nog twee powerpoints ontwikkeld die een ideale ondersteuning kunnen bieden voor vormingssessies:
  • 'aansprakelijkheid bij een schoolongeval'
  • 'de polis onderwijsinstelling'.

Verder werd de materie ook voorgesteld in de vorm van mindmaps die toelaten op een effici├źnte en overzichtelijke wijze te communiceren over aansprakelijkheid bij en verzekering van schoolongevallen:
  • 'de leerling als slachtoffer van een schoolongeval'
  • 'de verzekering voor onderwijsinstellingen'.